top of page

DOELSTELLING

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Doel:

  • De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van het Ontmoetingscentrum, gelegen te 5503 CA Veldhoven, Ligt 157. en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  • De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

blade-4110620_1920.jpg
  • Wij zorgen er voor dat de oudere bewoners in Veldhoven elkaar kunnen ontmoeten.

  • Wij motiveren bewoners om sociale contacten te onderhouden door elkaar in De Ligt te ontmoeten.

  • Wij ondersteunen de verenigingen met betrekking sociale activiteiten.

  • Wij zorgen er voor dat bij de exploitatie iedereen in het ontmoetingscentrum welkom is en dat er geen consumptie verplichting bestaat.

  • Wij zorgen er voor dat de consumptieprijzen zodanig worden vastgesteld dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een kopje koffie of een glaasje frisdrank te kopen.

  • Wij zorgen er voor dat de oudere bij het kienen een gratis kopje koffie of thee krijgen.

  • Wij zorgen er voor dat het ontmoetingscentrum in de zomerperiode geopend is voor bezoekers en gaan er nog verschillende activiteiten door of worden opgezet als daar behoefte aan is.

  • Wat doen wij?

bottom of page